Risk Yönetimi

Emtia Riski

MANEKS , 2021 yılından itibaren Türk sanayi firmalarına emtia fiyat riski yönetimi için dünyanın önde gelen finansal kurumlarıyla ortak çözümler sunmaktadır

Türkiye sanayi sektörünün büyük bir bölümü ham madde tarafında neredeyse tamamen ithalata dayalı bir yapı olarak işlemekte. Bu ham maddelerin fiyatları da, sürekli olarak dünya piyasasındaki arz-talep dengesi ve dünya konjonktüründeki değişikliklere göre hareketlilik göstermekte. Girdi fiyatlarındaki hareketlilik, firmaların kârlılıklarına negatif etkilerinin dışında, yarattığı belirsizliklerden dolayı uzun vadeli kararlar alabilmenin de önüne geçmektedir. Bu durum, firmaların karlılığını sürdürebilmesi ve dünya piyasalarındaki genel değişkenlik ve olası şoklardan korunması için risk yönetimine olan  ihtiyacı ortaya koymaktadır.

çinko bakır alüminyum lme

Hedging (Finansal Korunma)

Müşterilerimize dünyanın önde gelen vadeli işlem borsalarında borsa üyeleri üzerinden direkt işlem yapma imkanı ve kendi riskleri için özel tasarlanmış ürünlere ulaşım sağlıyoruz.

MANEKS, ana iş kolu olan demir çelik sektörü ham madde ve ürünleri dışında diğer sanayi kollarının da girdileri konumunda yer alan enerji ürünleri (kömür, doğal gaz, petrol), baz metaller (bakır, alüminyum, çinko) ve değerli metallerin fiyat riskinden korunmak için çözümler sunmaktadır. Bu çözümler sayesinde firmalar:

 

  • Satın alma tarafındaki fiyat risklerini bertaraf edebilir,
  • Kendilerini ileride yaşanabilecek fiyat şoklarından koruyabilir,
  • Firmanın fiziksel ürünlerde sahip olduğu açık pozisyonunu yönetebilir,
  • Nihai ürünlerinin satış fiyat riskini bertaraf edebilir,
  • Uzun vadede yapacağı satışların kar marjını bugünden sabitleyebilir,
  • Piyasa yönü ile ilgili görüşlerine dair pozisyon almak istediklerinde bunu hızlı ve zahmetsiz olarak gerçekleştirebilirler.

 

Hedging (finansal korunma) amaçlı yapılabilecek işlemlerden en transparan olanı ilgili emtiaya dayalı kontratların işlem gördüğü vadeli işlem borsalarında pozisyon almaktır. Dünya fiyatları vadeli işlem piyasalarında belirlenen baz metaller ve ham petrol gibi ürünlerde miktar sınırı olmaksızın işlem tarihinden 15 ay ileriye kadar değişik vadelerde fiyat riskleri kolaylıkla bertaraf edlilebilir. Fakat demir çelik sektörü ürünleri ve kömür gibi bazı ürünlerin vadeli kontratları açık piyasada henüz baz metaller kadar yüksek likiditeye sahip değil. MANEKS, ortaklık kurduğu uluslararası kurumlar vasıtasıyla, bu ürünlerde de müşterilerinin ihtiyaç duyduğu likiditeye erişim sağlamaktadır. İşlem yapmaya olanak sağladığımız vadeli işlem borsaları ve bu borsalarda işlem gören başlıca ürünlerin listesini aşağıda bulabilirsiniz:

 

  • London Metal Exchange – çelik hurdası, çinko, bakır, alüminyum, inşaat demiri, sıcak sac
  • Chicago Mercantile Exchange Group –  sıcak sac, kömür, ham petrol, doğal gaz
  • The Intercontinental Exchange (ICE) – kömür, doğal gaz, ham petrol
  • Singapore Exchange – demir cevheri

Demir Çelik Sektöründe Fiyat Risklerine Karşı Vadeli İşlemler Webinarı

30 MART 2022

London Metal Exchange ve Britannia Global Markets’ın katılımıyla gerçekleştirdiğimiz demir çelik sektöründe vadeli işlemler ile fiyat riskinden korunmak konulu webinarın kaydını buradan izleyebilirsiniz.

tahıl orman ürünleri üre

Firmanıza Özel Çözümler

Hububat, tarım ürünleri, orman ürünleri ve gübre gibi fiyatı uluslararası piyasalarda oluşan ürünlerde risk yönetimi için size özel yaratılmış çözümler sunuyoruz

Enerji ve metal ürünleri dışında firmaların global fiyatlama riski ile karşı karşıya olduğu bir çok ürün söz konusu. Bu ürünlerin ticareti göreceli olarak daha düşük seviyelerde olduğu için, organize piyasalarda bu ürünlerin fiyatlarını hedge etmek için aynı derecede çok ürün bulunmuyor. MANEKS olarak bu tip ürünlerde firmaların fiyat riskini yönetmek için onlara özel türev ürünler sunuyoruz. Bu ürünleri yaratan ve firmanız için karşı taraf riskini oluşturan kurumlar da Fortune 500 listesinde yer alan dünyanın en güvenilir finansal kurumları.

 

Firmanız için geliştirilebilecek tezgah üstü ürünler, belli miktarda bir ürün için belli bir vadede düzenlenebileceği gibi, düzenli olarak yenilenen vadelerde devamlı olarak da formüllendirilebilir. Firmalar, sevkiyat bazlı veya kısa vadeli olarak maliyet risklerini yönetmek yerine senelik veya daha uzun süreli toplam maliyetlerini yönetecek çözümlere ulaşabilirler. Ayrıca, mevcut türev ürünlerinin teslimat şekli, yeri veya ürün orijini gibi sebeplerle tam olarak firmanızın maliyetini yansıtmadığı durumlarda da, tezgah üstü ürünler ile firma riskini tam olarak yönetmek mümkün. 

 

 

Sizin risklerinizi yönetmek için neler yapabiliriz?